ACF

Asociatia Constructorilor Forestieri – ACF

Scopul principal al asociatiei este promovarea intereselor economice si tehnice ale unitătilor de constructii (proiectare si executie) în conditiile descentralizării conducerii economiei, a organizării unitătilor de stat ca societăti comerciale, a privatizării acestora, a înfiintării firmelor particulare, a introducerii relatiilor de piată în economie si a reglementării dreptului de a executa lucrări în tară si străinătate a unitătilor de constructii -montaj, proiectare si mecanizare în constructii, associate.

Ca o trăsătură specifică a asociatiei este realizarea de obiective de investitii în patrimonial forestier, cu precădere a amenajării bazinelor hidrografice torentiale si corectia torentilor, drumuri forestiere, lucrări de îmbunătătiri funciare în domeniul silvic si alte constructii ingineresti.

De altfel, membrii asociati reprezintă, în majoritate, antreprizele teritoriale ale fostului trust de constructii forestiere din Brasov, care de peste 40 de ani au realizat lucrările pe specificul amintit mai sus, ca antreprenori generali si antreprenori de specialitate pentru unitătile beneficiare ale fostelor ministere al Silviculturii, Industria Lemnului si Materiale de Constructii, precum si lucrări similare la Ministerele Minelor, Energiei, Consiliului National al Apelor si Ministerului Agriculturii, amplasate în special în fondul forestier si în general în padure, aducându-se o contibutie importantă la gospodărirea ratională a patrimoniului forestier.

Printre actiunile întreprinse de asociatie, mentionăm:

1. Participarea la diferite simpozioane stiintifice si tehnico-economice, organizate prin Academia de Stiinte Agro-Silvice, Facultatea de Silvicultura Brasov, Regia Natională a Pădurilor-ROMSILVA, Asociatia Proprietarilor de Păduri din România, Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale.

La aceste evenimente s-au dezbătut problemele deosebit de importante pentru sectorul forestier ca: Proiectul de Dezvoltare Forestieră, Programul Legislativ, Administrarea Pădurilor Private din România, Accesibilitatea Fondului Forestier si a Pădurii prin realizarea unei retele de corespunzătoare de drumuri forestiere si amenajarea bazinelor hidrografice forestiere si realizarea lucrărilor de corectia torentilor, noul Cod Silvic, ca lege de bază în conducerea si gospodărirrea fondului forestier.

2. Cea mai importantă actiune a Asociatiei, realizată încă din anul 2006 este cartea “Constructiile Forestiere în Contextul Gospodăririi Durabile a Padurii”. Lucrarea de 352 de pagini este un cap de pod peste ultimele 5 decenii ale activitătii prodigioase si nobile în scopul gospodăririi durabile a fondului forestier si a pădurii in general, accesibilizarea pădurii prin dotarea acesteia cu o retea de drumuri forestiere si corelarea judicioasă a acesteia cu lucrări de amenajare a bazinelor hidrogrfice torentiale, corespunzătoare imperativelor reconstructiei ecologice a arborerului si gestionării durabile a fondului forestier.


Preşedinte: Dl. dr. ing. Viorel Popovici
Membru de onoare: Dl. dr. ing. Aurel Ungur

Contact:
Adresa: Str. Prahova nr. 30, Braşov
Tel: 0268.420.255.
Fax: 0268.421.890.