FPSSPR

Federația Patronală a Școlilor de Șoferi Particulare din România a fost înființată în anul 1997, din inițiativa reprezentanților a 23 de școli de șoferi particulare, reprezentanți care au înteles că numai uniți pot să se facă auziți și ascultați de autoritățile statului cu atribuții în acest domeniu.
Totodata apariția Federației a fost determinată și de necesitatea creării unui organism capabil să apere interesele școlilor de șoferi și totodata să acorde sprijin fiecărui membru al său aflat în dificultate.
Ulterior numărul membrilor afiliați a crescut astfel încât în acest moment avem afiliate școli de șoferi din aproape toate județele. Să nu credeți că am fost acceptați cu ușurință, de la început, ca parteneri la luarea unor decizii importante în domeniu. Atât autoritățile din domeniul transportului rutier cât și autoritățile cu atribuții în domeniul examinării viitorilor conducători auto din cadrul M.A.I., cu greu au înteles că trebuie sa ne considere parteneri egali, care au un cuvânt de spus în luarea tuturor decizilor ce privesc activitatea de autorizare și funcționare a școlilor de șoferi, de pregătire și de examinare a viitorilor conducători auto.
Acum nu se ia nici o decizie importantă fără ca reprezentanții noștri să nu fie consultați, chiar dacă, uneori, este nevoie de un efort susținut din partea noastră, pentru a ne impune punctul de vedere. În majoritatea deciziilor adoptate, aproape toate propunerile noaste au fost însușite și se regăsesc în actele normative emise în acest domeniu, ceea ce conferă Federației noastre prestigiu și respect din partea celorlalți parteneri precum și a membrilor săi.
Federația Patronală a Școlilor de Șoferi Particulare din România a fost, este și va rămâne un organism viu, deschis permanent afilierii tuturor acelor școli de șoferi care dau dovadă de seriozitate în activitatea de școlarizare a viitorilor conducători auto și care acordă respectul cuvenit acestora. În acest sens stau mărturie cele peste 60 școli de șoferi din aproape toate județele țării, afiliate ulterior.
Acestea sunt numai câteva din obiectivele pe care Federația le are permanent în vedere.
Celelalte obiective le puteți găsi pe site-ul nostru în Statutul și Actul de Înființare al Federației.


Presedinte: Dl. Mircea-Ilie GRIGORE

CONTACT : Str. Dambovnicului, nr. 34, sect. 4, Bucuresti

Tel. 021.317.41.41
Fax 021.317.45.45
E-mail: office@patronatulscolilodesoferi.ro
Site: www.patronatulscolilordesoferi.ro