FPAR

Federația Patronatelor Agricole din România – FPAR s-a înființat în 20 noiembrie 1991 și are în componentă 18 organizații patronale, din care zece organizații de profil și opt teritoriale. Numărul societăților comerciale membre este de peste 800, în prezent.
FPAR este reprezentativă la nivelul ramurii Agricultură, Piscicultură și Pescuit. De asemenea, federația este membră de drept a comisiei de dialog social tripartit de la nivelul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
Membrii federației sunt societăți comerciale agricole și reprezintă exploatații agricole mari, care practică agricultura industrială.
Domeniile de reprezentare ale organizațiilor patronale componente ale federației sunt:
– cultura plantelor de câmp (cereale, leguminoase, plante tehnice);
– legumicultura;
– pomicultura;
– viticultura;
– creșterea porcilor și păsărilor în sistem industrial;
– cultura hameiului;
– creșterea viermilor de mătase;
– apicultura;
– cultura orezului;
– creșterea vacilor de lapte.

FPAR are ca misiune reprezentarea intereselor membrilor săi în relația cu autoritățile publice, sindicatele și alte persoane juridice.
Federația are un dialog permanent cu structurile patronale din economia agrară din țară și din străinătate.
Membrii FPAR se bucură de o serie de avantaje:
– Contracte colective de muncă negociate de federație la nivel de ramură;
– Reprezentare în dialogul tripartit Guvern – Patronate;
– Prin CONPIROM – reprezentare la nivel național și internațional prin activitățile desfășurate de federație, cu profilul de producție și disponibilitățile materiale;
– Beneficiază de informații culese de federație privind domeniul agricol, politicile agricole în România și Uniunea Europeană;
– Beneficiază de informații privind programele de finanțare pentru agricultură și dezvoltare rurală;
– Schimburi de experiență cu organizații de profil din străinătate;
– Întâlniri de informare organizate de federație cu reprezentanți ai instituțiilor statului pe marginea legislației și politicilor agricole;
– Oportunități de afaceri între membrii federației.


Președinte: Dl. Ioan Niculae
Dir. Ex.: Dl. Sorin Dogaru

Contact:
Adresa: Str. Verii, nr. 1-3, Sector 2, București
Tel: 021.210.10.20
Fax: 021.210.43.78

 Email: secretariat@interagro.ro