STICEF

MISIUNEA STICEF:
Organizația Patronală din Industria Sticlei și Ceramicii Fine – STICEF (înființată în septembrie 1991) reprezintă agenții economici din domeniul industriei sticlei și ceramicii fine.
Odată cu publicarea Legii Patronatelor nr. 356/10 iulie 2001, organizația se constituie potrivit legii, având un număr de 51 membrii din ramura sticlăriei, ceramicii fine, geamurilor și comerțului exterior și își desfășoară activitatea în baza statutului propriu și a regulamentului, întocmite potrivit Legii Patronatelor.

STICEF are misiunea:
-să informeze și să influențeze procesul decizional la nivelul executivului astfel încât, politicile guvernamentale specifice și propunerile legislative să fie conforme nevoilor de dezvoltare ale companiilor;
-să reprezinte membrii organizației în cadrul dialogului dintre partenerii sociali;
-să negocieze Contractul Colectiv de Muncă pentru ramura sticlărie, geamurilor și ceramicii fine;

-să participe la dialogul tripartit Guvern-Patronat-Sindicate;
-să reprezinte membrii în dialogul cu autoritățile publice în scopul îmbunătățirii legislatiei economice;
-să coordoneze elaborarea strategiei de dezvoltare a industriei sticlei și ceramicii fine;
-să asigure realizarea unui schimb de informații în vederea dezvoltării relațiilor de colaborare și cooperare între membrii;
-să încurajeze cooperarea membrilor în vederea optimizării eforturilor de investiții pentru retehnologizare, optimizarea exploatării și dezvoltării capacităților de producție;
-să combată fenomenele de concurență neloială și a tendinței de monopol;
-să colecteze și să pună la dispoziția membrilor, printr-un circuit informațional adecvat, informații curente privind :
*evoluția producției și a comerțului intern, precum și a piețelor externe pentru principalele produse ale membrilor;
*organizarea și conducerea societaților comerciale în condițiile aderării la UE;
*evoluția pe plan mondial a tehnologiilor și instalațiilor în domeniul de activitate a membrilor;
*evoluția normelor tehnice, promovarea standardelor internaționale;
*mijloacele de finanțare a investițiilor de modernizare-dezvoltare, implementarea programului de competitivite, de promovare a productiei pe pietele externe.
-recomandarea posibilităților de obțiere de consultanță în efectuarea de expertize și alte servicii de specialitate pentru întocmirea ofertelor, participarea la licitații, negocierea și încheierea contractelor externe, întocmirea și implementarea proiectelor privind programe de competitivitate, de investiții, de asigurarea cu resurse umane instruite, etc.;
-să colaboreze cu alte organizații similare din țara și străinătate;
-să asigure o prezentă activă a organizației în presă și celelalte mijloace de informare în masă;
-organizarea de târguri și expoziții, schimburi de experientă, cursuri de pregătire.


Președinte: Dl. Constantin Moraru
Director Executiv: Dna. Maria Dănciulescu

CONTACT:
Str. Șelari nr. 9-11, sector 3, București
Tel: 021.314.07.44.
Fax: 021.314.67.65.
Email: m.danciulescu@sticef.ro