FPSCAFDTRR

Federatiei Patronale a Scolilor de Conducatori Auto si a Centrelor de Formare Profesionala in Domeniul Transporturilor Rutiere din Romania, i s-a acordat personalitate juridica de catre Tribunalul Bucuresti – Sectia a IV-a Civila, prin Sentinta Civila nr. 18 Fed/29.10.2013 si este inscrisa in Registrul Special al organizatiilor patronale, existent  la grefa Tribunalului Bucuresti, sub nr. 1/13.02.2014.

Federatia Patronala a Scolilor de Conducatori Auto si a Centrelor de Formare Profesionala in Domeniul Transporturilor Rutiere din Romania, este persoana juridica romana de drept privat, neguvernamentala, apolitica, fara scop lucrativ sau patrimonial si independenta, care a pastrat  sediul din str. Dambovnicului nr. 34, sector 4, Bucuresti si este continuatoarea Federatiei Patronale a Scolilor de soferi Particulare din Romania care a fost infiintata prin Sentinta civila nr. 14/02.07.1998

Procedura de reacordare a personalitatii juridice a fost necesara pentru ca organizatia patronala sa indeplineasca noile cerinte impuse de Legea nr. 62/2011, in conditiile in care  vechea federatie a fost constituita in baza Legii nr. 21/1924.

Codul de inregistrare fiscala, obtinut de la Agentia Nationala de Administrare Fiscala este: 32947437.

Organizatia patronala are ca scop reprezentarea, sustinerea, apararea si promovarea intereselor membilor organizatiilor patronale si profesionale asociate in relatiile cu autoritatile publice, cu sindicatele si cu alte persoane juridice sau fizice, atat in plan national cat si international, pentru cresterea competitivitatii acestora.

De la infiintare si pina in present a militat cu consecventa pentru inbunatatirea activitatii de organizare si functionare a scolilor de conducatori auto, pentru transparenta, inbunatatirea si eliminarea subiectivismului din procesul de examinare in vederea obtinerii permisului de conducere. Deasemenea suntem inplicati in permanenta in procesul de inbunatatire a activitatii de pregatire si perfectionare  a personalului cu atributii in domeniul transporturilor rutiere in vederea obtinerii atestatelor profesionale, precum si in procesul de reglementare a activitatii de transport marfa si persoane.

Fiind apreciata activitatea pe care am desfasurat-o si propunerile pertinente  pe care le-am prezentat, suntem invitati si participam permanent in Comisia de Dialog Social a Ministerului Transporturilor, unde sunt dezbatute proiecte de acte normative in domeniul transporturilor rutiere.

Ca realizari obtinute in calitate de reprezentanti ai organizatiei patronale, putem enumera:

  • afisarea pe site-ul Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Autovehiculelor – MAI, a intrebarilor din care sunt generate chestionarele pentru sustinerea examenului teoretic in vederea obtinerii permisului de conducere;
  • programarea examenului in vederea obtinerii permisului de conducere direct de catre scoala prin intermediul portarului DRPCIV-MAI;
  • de data recenta am reusit mentinere valabilitatii examenului teoretic promovat, pina la expirarea scolarizarii, indiferent de numarul de repetari a probei practice in vederea obtinerii permisului de conducere.

CONTACT 

Mircea Ilie Grigore – Preşedinte
Str. Dambovnicului, nr. 34, sect. 4, Bucuresti
Tel. 021.317.41.41 Fax 021.317.45.45
E-mail: office@patronatulscolilodesoferi.ro
Site: www.patronatulscolilordesoferi.ro