ASFOR – este persoană juridică şi funcţionează ca organizaţie patronală şi profesională, autonomă, neguvernamentală şi apolitică, a agenţilor economici din industria de exploatare şi prelucrare primară a lemnului, reprezentând, susţinând şi apărându-le interesele economice, tehnice, comerciale şi sociale în relaţiile cu autorităţile publice, cu sindicatele şi cu alte persoane juridice şi fizice, pe plan naţional şi internaţional.

Obiectul de activitate al sectorului de exploatare şi prelucrare primară a lemnului: 

 • recoltarea, colectarea şi transportul lemnului de la pădure la un punct de utilizare sau procesare;
 • transformarea lemnului brut în produse primare destinate valorificării industriale, utilizării în construcţii, la fabricarea celulozei, etc. sau arderii în scop energetic;
 • fabricarea unor produse pe baza de lemn, finite sau semifabricate, de complexitate mică şi medie

Asociația Forestierilor din Romania – ASFOR, infiintata in 1994 reprezintă interesele agentilor economici din activitatea de exploatare și prelucrarea a lemnului, participa activ și este implicata in problemele celor aproximativ 8000 de agenti economici din domeniu.

Din anul 1995, ASFOR face parte din CONPIROM – Confederaţia Patronală pentru Industria României, iar din anul 1996, a devenit membră a CCIR-Camera de Comerţ şi Industrie a României. Din anul 2004 este membră a EOS-Organizaţia Europeană a Producătorilor de Cherestea, iar în 2006 a aderat la ENFE- Organizaţia Europeană a Antreprenorilor Forestieri şi la EAC- Consiliul European pentru Arboricultură.

Adunarea Generală Extraordinară din data de 26.01.2012, în conformitate cu prevederile legii nr.62/2011 a dialogului social, a aprobat noul model de Statut al ASFOR, modificat şi autentificat de Judecătoria sector 2 Bucureşti prin Încheierea 4811 din data de 29.02.2012.

Conform Hotărârii Consiliului Director din 2012 si ulterior din 2014 s-au aprobat modificări în rândul sucursalelor, cât şi a judeţelor arondate, în prezent sucursalele ASFOR sunt în număr de 11 .

Obiectivele prioritare ale asociatiei :

 • asigurarea dezvoltarii durabile a economiei forestiere prin politica sectoriala promovata;
 • reprezentarea intereselor, promovarea pe piata si cresterea performantelor intreprinderilor;
 • informarea membrilor si a colectivitatilor asupra rolului si locului economiei forestiere.

La modul concret asociatia prin consilieri si personalul angajat ofera:

 • Sustinere si reprezentare;                                Ÿ
 • Colaborari;
 • Sprijin in vederea atestarii;                             Ÿ
 • Sprijin pentru targuri si expozitii:
 • Ajutor profesional si colegial;             Ÿ
 • Servicii de consultanta
 • Intermediere in parteneriate;

ASFOR oferă gratuit membrilor săi consultanță în implementarea Sistemului Due Diligence, în concordanță cu prevederile Regulamentului UE nr. 995/2010 și HG nr. 470/2014. Prin Ordinul nr. 1330/2015 (MMAP) pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum şi criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră.  In aceasta problema  executivul asociatiei ofera indrumare si consultanta de specialitate.

CONTACT:

Nicolae Ţucunel – Preşedinte
Adresă: Bucuresti, Șos. Pipera, Nr. 46 F, Sector 2
Tel: 021.233.37.05 , 031.805.41.21
Fax: 021.232.10.72
E-mail: asfor@rdsmail.ro
Site: www.asociatiaforestierilor.ro