NITROFOSFOR

Industria de îngrășăminte chimice din România este o parte a economiei naționale fără de care nu poate fi concepută dezvoltarea agriculturii.

Scopul dezvoltării agriculturii este de a menține producția agricolă la un nivel corelat permanent cu tendința de creștere a populației lumii, fără a aduce prejudicii mediului ambiant.

NITROFOSFOR a luat ființă în 1994 prin consimțământul liber al producătorilor de îngrășăminte chimice și methanol pe baza Legii No.21/26 februarie 1994 și a Hotărârii de Guvern No.503/1991referitoare la organizațiile pe criteriul ramurii de activitate și companiile publice.

NITROFOSFOR este persoana juridica fără caracter lucrativ, apolitică și nonguvernamentală , constituită , în principiu, pe criteriul ramurii de activitate.

În prezent sunt 10 membrii în organizație. Aceștia sunt:

– Amonil SA Slobozia

– Azomureș SA Târgu Mureș

– Amurco SRL Bacău

– DonauChem SRL Turnu Măgurele

– Petrom Doljchim Craiova

– Ga-Pro-Co Chemicals Savinesti

– Viromet Victoria

– Nitroporos Fagaraș

– Combinatul de Îngrășăminte Chimice Năvodari

– InterAgro București

Scopul Organizației NITROFOSFOR este de a susține și apăra interesele comune ale membrilor săi față de Guvernul României, față de sindicate și față de orice organisme interne și internaționale.

De asemeni NITROFOSFR cooperează cu organisme similare străine(EFMA, IFA).

Obiectivele de bază ale organizației sunt:

-monitorizarea activității sectorului de îngrășăminte chimice prin înregistrarea datelor statistice stabilite de comun acord;

-realizarea unor schimburi de experiență între specialiștii societățilormembre Nit rofosfor cu tematica specifică activității;

-evaluarea pietii interne și externe de desfacere a îngrășămintelor chimice și de achiziționare a materiilor prime;

-lupta împotriva concurenței neloiale;

-acțiuni comune pentru modernizarea proceselor de producție șiintroducerea în fabricație a produselor noi.

-reprezentarea membrilor în cadrul negocierilor cu sindicatele sau cu reprezentanții salariaților la nivel de ramură;

-participarea la discuții și negocieri asupra proiectelor de legi și actenormative care au tangență cu activitatea sectorului de îngrășăminte.

-organizează și participă la târguri, expoziții și simpozioane de specialitate

din țară și străinătate.

Adresa: Splaiul Independentei 202A, Bucuresti, Romania

Telefon/Fax: +40 21 316 32 47

E-mail : nitrofosfor@yahoo.com