APREL

Asociaţia  Profesională  Patronatul  Român din  Industria  Electrotehnică

 

Înfiinţare: 1997

Asociere a patronilor/firmelor din industria electrotehnică (si alte sectoare cu activităţi în aplicaţii în domeniul electricităţii, şi energeticii)

Principalele domenii ale activităţilor APREL: 

patronal: dialog social, relaţii de munca

economic: funcţionarea/ organizarea firmelor; fiscalitate; reglementare mediu de afaceri

profesional: standarde tehnice

comercial: promovare exporturi si cooperare între membri

Căi de acţiune: 

– propuneri de legiferare în domeniile de interes naţional si sectorial

– participarea la tratative si acorduri cu autorităţle publice si cu sindicatele, sau în comisii specializate

– organizarea de întâlniri bilaterale si multilaterale; organizarea de pavilioane naţionale

– încurajarea legăturilor directe cu agenţi economici din România

– promovarea prevederilor legale si a oportunităţilor de afaceri/ investiţii în România

Servicii oferite de firmele membre APREL: 

– Consultanță; proiectare; execuție de sisteme electrice și de automatizare complexe, privind alimentarea,

comanda și reglarea unor instalații specifice, cresterea eficienței energetice și economia de combustibil

– Instalare/ montaj/ punere în funcțiune; asistență tehnică/ mentenanță

– Reabilitări; modernizări

– Economisirea și îmbunătățirea calității energiei

– Școlarizare personal client pe simulatoare complexe.

Domenii în care sunt utilizate Echipamentele electrice oferite de firmele membre APREL: 

– Energie electrică (producţie, transport, distribuţie)

– Petrol si gaze (exploatare/ prelucrare)

– Centrale electrice, nucleare, termo si hidro

– Tratarea apei si staţii de pompare; irigaţii

– Aplicaţii industriale: fabrici de ciment, metalurgie

– Transporturi (feroviar, maritim)

– Minerit

– Constructii industriale si civile

Împreună cu alte firme românesti, se pot oferi instalaţii complexe, complete, specifice fiecărui domeniu.

Principalele echipamente: 

– Tablouri de distribuţie de Joasă Tensiune

– Celule de Medie Tensiune

– Substaţii de Înaltă Tensiune

– SCADA si software-uri industriale; tablouri de automatizare

– Protecţii pentru staţii de înaltă tensiune

– Substaţii containerizate pentru: platforme petroliere; control turbine

– Electronică de putere: acţionări de curent continuu si alternativ

– Redresoare, încărcătoare de baterii

– Tablouri curenţi de excitatie; tablouri sincronizare generatoare

– Generatoare de curent

– Pompe si compresoare, motopropulsoare navale

– Servere, PC, Database systems, UPSs

– Echipamente de climatizare (HVAC)

– Soluţii de iluminat industrial (LED)

CONTACT: 

Vasile Valeriu Velciu – Preşedinte
Str. Puţul lui Zamfir Nr. 18, Bucuresti, Sect. 1;
Tel / Fax: 021. 231.89.90;
Tel: 231.89.90;
E-mail: aprel@aprel.ro;
Site: www.aprel.ro