PATROCONS

PATROCONS
Asociaţia  Patronală  a  Constructorilor  

Adresa: Bucureşti, Calea Calaraşilor nr. 321, sector 3
Tel: 021-317.23.33;  Fax:  021-317.23.25  Cod fiscal: 23872840

Asociatia Patronală a ConstructorilorPATROCONS s-a înfiintat în anul 2008 cu scopul de a actiona pentru asigurarea, prin legislatie si acorduri cu societătile comerciale a unor conditii care să contribuie la cresterea pentru membrii săi a profitului si competitivitătii, atât pe plan intern cât si international.

PATROCONS militează pentru solidaritatea dintre patroni si întărirea organizării acestora. Asociatia îşi afirmă disponibilitatea de a participa la dialogul social si de a sprijini, cu experienta, cunostintele si informatiile membrilor săi la elaborarea deciziilor si actelor normative care interesează activitatea din domeniul constructiilor.

Membrii sunt sprijiniti prin diverse activtăti, cum sunt:

– Editarea de publicatii de specialitate si organizarea de manifestări tehnico-stiintifice pentru diseminarea informatiilor de interes cu privire la:
* Legislatia si politica economică, financiar-bancară si valutară, fiscală, comercială si vamală a statului românsi a altor state care prezintă interes pentru membri.
* Orientarea si tendintele pietei produselor din ramura constructiilor
* Evolutia cercetărilor stiintifice si rezultatele acestora, norme tehnice si standarde, evolutia tehnologiilor în domeniu si protejarea rezultatelor cercetării aplicative conform legislatiei în vigoare.
* Managementul în conditiile de piată

– Facilitarea unor servicii de consultantă, informatizare, studii de marketing si fezabilitate. Retehnologizare si optimizare a unor capacităti de productie, asistentă de specialitate în fundamentarea deciziilor, expertize, cursuri de pregătire, asistentă juridică. În acest sens, PATROCONS va avea parteneriate cu institutii specializate.
– Dezvoltarea unor practici comerciale specifice intereselor membrilor asociatiei pe terte piete.

Asociatia se preocupă de crearea în rândul potentialilor parteneri a unei imagini favorabile a patronatului din constructii prin:

  • optimizarea tehnicilor si reclamă comercială
  • combaterea fenomenelor de concurentă neloială si a tendintelor de monopol
  • intensificarea relatiilor cu presa si cu alte mijloace de informare în masă pentru a asigura o prezentă activă în mass-media a asociatiei si membrilor săi

Asociatia asigură relatia cu sindicatele din societătile comercoale sau regiile autonome la nivelul federatiei si, după caz, cu reprezentantii salariatilor din societătile comerciale membre ale patronatului, în vederea negocierii contractului colectiv de muncă la nivel de grup de unităti si la nivel de ramură. PATROCONS promovează cu hotărâre respectarea si protejarea mediului de către toti membrii săi.

Activitatea internatională a asociatiei urmăreste:

1. Promovarea de relatii în vederea extinderii exporturilor, dezvoltării schimburilor de informatii si publicatii, a schimburilor de experientă între firme si asociatii din domeniul constructiilor
2. Promovarea intereselormembrilor săi în domeniul cooperării economice internationale (precum a investitiilor străine de capital în domeniul constructiilor).

În vederea promovării si apărării membrilor săi pe plan national si international, asociatia:

  • stabileste relatii de colaborare cu alte asociatii si federatii patronale si profesionale din domeniul constructiilor din alte tări;
  • se afiliază la uniunile internationale patronale din constructii
  • asigură participarea organizatiilor patronale la reuniunile interntionale în domeniu.

3. Sprijinirea membrilor săi în vederea participării la târguri, expozitii, simpozioane.

CONTACT:

Preşedinte: Niculae Foea

Str. Mântuleasa 14, Sector 3, Bucureşti
Tel: 021.313.23.33.
Fax: 021.313.23.25.
office@patrocons.ro