APROMECA

Brand: «MECATRONICA  PENTRU  VIITOR»

 

 

 

 

«APROMECA» este o asociaţie profesională, neguvernamentală, apolitică şi nonprofit, a persoanelor juridice şi a persoanelor fizice autorizate, înmatriculate cu activităţi în domeniul specializat inteligent al Industriei de Mecanică Fină, Optică şi Mecatronică.

«APROMECA» se preocupă de creşterea vizibilităţii şi aplicabilităţii ştiinţelor inginereşti inteligente şi inovatoare MECATRONICĂ, INTEGRONICĂ şi ADAPTRONICĂ şi acţionează pentru dezvoltarea de legături cu partenerii interni şi externi, de schimburi informaționale cu aceştia, pentru colaborări şi cooperări, pentru afilierea la organizaţii de profil şi constituirea de parteneriate şi consorţii ştiinţifice şi de producţie.

ISTORIC: «APROMECA» este persoană juridică de drept privat, înfiinţată prin hotărâre judecătorească Nr. 78 din 13.06.2007. Înființată inițial prin participarea a 15 membri fondatori şi 5 membri afiliați, astăzi cuprinde peste 36 de entităţi (IMM-uri, universităţi, institute, ONG-uri, etc.) şi peste 19 experţi din ţară şi străinătate cu activităţi C-D-I, fabricaţii produse, tehnologii şi servicii specifice domeniilor membrilor Asociaţie.

OBIECTIVE/ DESCRIERE ACTIVITĂȚI: 

 • promovarea, realizarea şi dezvoltarea de programe/ proiecte de cercetare – dezvoltare – inovare în domeniile de profil, la nivel naţional, european şi internaţional;
 • dezvoltarea de infrastructuri specifice, centre de transfer şi de afaceri, incubatoare, oficii de legături industriale, centre de excelenţă, parcuri ştiinţifice şi industriale şi parcuri tehnologice;
 • dezvoltarea competitivităţii fabricaţiilor inteligente aferente entităţilor membre;
 • modernizarea şi dezvoltarea de produse, tehnologii şi servicii inteligente şi cu valoare adăugată mare;
 • organizarea de cursuri de formare şi specializare medie şi înaltă în domeniile de profil pentru personalul entităţilor membre ale asociaţiei;
 • marketing industrial şi comercial;
 • organizarea de târguri şi expoziţii în ţară şi străinătate;
 • facilitarea accesului la informaţii cu caracter tehnic şi comercial cu privire la evoluţia acestui domeniu specializat inteligent de activitate pe plan mondial;
 • activităţi de formare/calificare europeană a cadrelor de specialitate pentru domeniul de activitate;
 • participare la tratative şi acorduri cu autorităţile publice, cu patronatele şi cu sindicatele şi participare în structurile tripartite de conducere şi de dialog social;
 • editarea şi tipărirea de publicaţii tehnice, ştiinţifice şi comerciale;
 • realizarea de abonamente la reviste şi achiziţionarea de carte în domeniu;
 • organizarea de ateliere, colocvii, simpozioane, conferinţe, congrese, etc. în domeniile de profil; etc.;

REALIZARI:  

(1) Proiectul „Dezvoltarea educației pentru viabilizarea pieței muncii prin vectori inovatori Mecatronică-Integronică”, contract  90/2.1/S/62144, în cadrul Programului POSDRU, derulat pe 36 de luni, (pe perioada 26.06.2010 – 26.06.2013), coordonator proiect INCDMTM având ca parteneri «APROMECA», UPB-CCDM, Universitatea Valahia – Târgoviște, Universitatea Transilvania Brașov – Catedra de Mecanica Fina si Mecatronica, Camera de Comerț si Industrie a Municipiului București, în valoare de 6.650.566 lei (http://www.tehnicamasurarii.ro/posdru/index.html);

 

 

 

 

 

 

(2) Proiectul “PRIN PRACTICĂ AI VIITOR”, ID 141251, în cadrul Programului POSDRU, coordonator proiect «APROMECA», cu parteneri I.N.C.D.M.T.M. București, Univ. Politehnică București – FIMM si Fundaţia Lumina Instituţii de Ȋnvăţământ, în derulare pe o perioadă de 18 luni  (25.04.2014÷25.10.2015), în valoare de 2.162.883 lei (http://www.prinpracticaaiviitor.ro);

(3) Proiectul “Clusterul Regional București-Ilfov MECHATREC – Vector integrator de Competitivitate, Ecoeficienţă și Inovare, pentru industria High-Tech de Mecatronică”, ȋn cadrul Programului POSCCE 2007-2013, contract de finanţare nr. 1 CLT/800009/13.05.2014, coordonator proiect «APROMECA», în derulare pe o perioadă de 18 luni  (13.05.’14÷13.11. 2015), în valoare de 902.886 lei (http://www.clustermechatrec.ro);

(4) Programe de fabricaţie industrială pentru produse şi tehnologii inteligente din domeniile mecanică de precizie, electrotehnică, electronică, optică, mecatronică, automatizări, hidraulică, pneutronică, ale membrilor patronatului;

(5) Programe de servicii industriale de consultanţă şi cooperare ale membrilor patronatului;

(6) Proiecte de dezvoltare şi investiţii pentru modernizare infrastructuri, tehnologii şi echipamente de laborator ale membrilor patronatului;

(7) Atragere de noi membri din ţară şi străinătate;

(8) Participare la Congrese şi Conferinţe Naţionale, Internaţionale şi Mondiale.

 

DATE DE CONTACT: 

 

Presedinte: Prof. Univ. EurIng. Dr. Ing. Gh. Ion GHEORGHE;
Şos. Pantelimon, Nr. 6-8, Sector 2, Bucureşti, cod 021631
Tel.: 021-252.30.68/69,
Fax: 021-252.34.37;
E-mail: apromeca@apromeca.ro  |  incdmtm@incdmtm.ro
Web: www.apromeca.ro