Despre Conpirom

În anul 1992, federatiile patronale care reuneau agenti economici cu activitate industrială au hotărât să se asocieze într-o confederatie care să le reprezinte mai bine interesele tehnice, economice, sociale si juridice, atât în plan national, cât si international.

În conferinta din data de 20 martie 1992, prin liberul consimtământ al unui număr de 10 federatii patronale, în calitate de membri fondatori, s-a hotărât înfiintarea Confederatiei Patronale din Industria Română pentru a le reprezenta interesele generale comune în relatiile cu autoritătile publice, cu sindicatele si cu alte persoane juridice si fizice, precum si cu asociatii sau organisme din tară si din străinătate. Ulterior, în baza Deciziei TMB nr. 9/08.07.1992  CONPIROM a devenit persoană juridică.

In anul 2011 Tribunalul Municipiului Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă, a  a aprobat prin Sentinţa Civilă nr. 32 FED din 18.10.2011 cererea de schimbare a denumirii din Confederaţia Patronală din Industria Română – CONPIROM, în Confederaţia Patronală din Industrie, Agricultură, Construcţii şi Servicii din România – CONPIROM.

Confederația Patronală din Industrie, Agricultură, Construcții și Servicii din România (CONPIROM) care în prezent are 21 de Federații și Asociații Patronale afiliate, are statutul de Confederație Patronală Reprezentativă la nivel național, conf. Sentinței Civile 1/REP din 12.03.2019 a Tribunalului Minicipiului București, Secţia a IV-a Civilă și reprezintă ramurile principale din industria României.

CONPIROM are în prezent 21 de Federaţii/Asociaţii Patronale/Patronate membre (listă în ordine alfabetică):

 1. AIF – Asociaţia Industriei Feroviare
 2. APMR – Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România
 3. APREL – Asociaţia Patronatul Român din Industria Electrotehnică
 4. APROMECA – Asociaţia Patronatul Român din Industria de Mecanică Fină şi Optică Mecatronică
 5. ASFOR – Asociaţia Forestierilor din România
 6. FEPA-CM – Federaţia Patronală in Industria Construcţiilor de Maşini
 7. FEPIMEDIU – Federaţia Patronatelor de Mediu din România
 8. FJPIMM Iaşi – Federaţia Judeţeană a Patrnatelor Intreprinderilor Mici şi Mijlocii din Judeţul Iaşi
 9. FPSCAFDTRR – Federaţia Patronală a Şcolilor de Conducători Auto şi a Formatorilor din Domeniul Transporturilor Rutiere din România
 10. FSS – Federaţia Serviciilor de Securitate
 11. LIR – Asociaţia Patronală “Liga Intreprinzătorilor din România”
 12. METACHIM – Federaţia Patronală a Producătorilor din Chimie
 13. METALURGIA – Federaţia Patronală Metalurgia
 14. NITROFOSFOR – Federaţia Patronală Nitrofosfor
 15. PATROCONS – Asociaţia Patronală a Constructorilor
 16. PATROMAT – Federaţia Patronală din Industria Materialelor de Construcţii
 17. PBR – Patronatul Bijutierilor din România
 18. PIMM Oltenia – Patronatul Intreprinderilor de la Mici la Mijlocii Oltenia
 19. PMI – Patronatul Medicinei Integrative
 20. RECOMAT – Federaţia Patronală Recomat
 21. ROMPAP – Patronatul Industriei de Celuloză şi Hârtie

Conducerea aleasă a CONPIROM este următoarea:

 • Ionel BORŞ – Preşedinte
 • Mihai Victor ROHAN – Prim Vicepreşedinte
 • Florin Mihai – Prim Vicepreşedinte
 • Marin MIREA – Prim Vicepreşedinte
 • Prof. Gheorghe GHEORGHE – Prim Vicepreşedinte

Confederaţia CONPIROM este constituită, conform Legii Dialogului Social nr. 62/2011, pe criteriul sectoarelor de activitate sau teritorial şi este organizată în structuri asociative, organizaţii şi federaţii patronale.

Obiectul principal de activitate al CONPIROM se încadrează în clasa CAEN 9411 – “Activităţi ale  organizaţiilor economice şi patronale”, cuprinzând şi activităţi ale altor coduri CAEN, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, a prevederilor statutare şi a hotărârilor de conducere alese.

În conf. cu prevederile Legii Dialogului Social nr. 62/2011, Confederaţia CONPIROM are îndeplinite cele 4 cerinţe de acordare a reprezentativităţii la nivel naţional şi anume:

 1. Are statut de Cofederaţie Patronală conf. Sentinţei civile nr. 1016/10.07.2010 pronunţată de Tribunalul Municipiului Bucureşti, Secţia IV-a Civilă în Dosarul nr. 18962/3/2017
 2. Are independenţă organizatorică (conf. art. 14 din STATUT) şi funcţională (are buget de venituri şi cheltuieli propriu aprobat anual)
 3. Are ca membri patroni a căror firme cuprind cel puţin 7 % din numărul angajaţilor din economia naţională
 4. CONPIROM are structuri teritoriale în 25 de judeţe, ceea ce reprezintă mai mult decăt jumătate plus unu din judeţele României conf. prevederilor Legii 62/2011. Aceste judeţe sunt: Alba, Bacău, Bistriţa Năsăud, Botoşani, Braşov, Caras-Severin, Cluj, Constanţa, Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, Harghita, Hunedoara, Iaşi, Mureş, Neamţ, Olt, Prahova, Sălaj,  Suceava, Tulcea, Vaslui, Vâlcea, Vrancea, Municipiul Bucureşti.

Confederaţia CONPIROM reprezintă, promovează şi apără interesele economice, tehnice, juridice şi social – generale şi comune ale membrilor săi. Participă la medierea şi soluţionarea divergenţelor apărute, în conformitate cu legea şi STATUT-ul propriu.

Confederaţia CONPIROM militează pentru respectarea legislaţiei, promovarea eticii profesionale şi a normelor de concurenţă loială atât în activitatea şi în relaţiile dintre membrii săi, cât şi în relaţiile cu ceilalţi agenţi economici, cu organele administraţiei de stat şi celelalte structuri ale societăţii civile.

Confederaţia CONPIROM participă activ în toate structurile şi la toate nivelurile dialogului social şi sprijină – cu experienţa, cunoştinţele şi informaţiile membrilor săi – elaborarea deciziilor şi a actelor normative care interesează activitatea şi bunul mers al agenţilor economici, industriei, economiei şi societăţii în general.

Confederaţia CONPIROM desemnează reprezentanţii, din rândul federaţiilor, patronatelor şi asociaţiilor membre, pentru participarea la tratative şi acorduri în relaţiile cu autorităţile publice şi cu sindicatele, precum şi în structurile bipartite sau tripartite de dialog social. De asemenea, confederațiile pot să desemneze reprezentanții în negocierea și încheierea contractelor colective de muncă, în condițiile legii.

În atingerea scopurilor sale, Confederaţia CONPIROM colaborează cu alte structuri patronale, asociaţii profesionale, uniuni, federaţii şi confederaţii similare din ţară şi străinătate, pe principiul autonomiei şi interesului reciproc.

În vederea îndeplinirii scopului pentru care a fost înfiinţată, CONPIROM sprijină activitatea membrilor săi, prin diferite forme şi activităţi.

Membru al Confederaţiei CONPIROM poate fi orice organizaţie, asociaţie, federaţie sau uniune patronală, indiferent de forma de proprietate a membrilor acestora, care reprezintă agenţi economici, care şi-au exprimat în mod liber voinţa de a face parte din Confederaţie şi sunt de acord cu STATUTUL CONPIROM.

Având în vedere cele menţionate Tribunalul Municipiului Bucureşti – TMB Secţia a- IV-a Civilă, prin Sentinței Civile 1/REP din 12.03.2019 a aprobat CONPIROM reconfirmarea şi prelungirea statutului de Confederaţie Patronală Reprezentativă la nivel naţional pentru perioada octombrie 2019 – octombrie 2023.

Prin organizarea sectorială si implicarea sa competentă în viaţa economică si relaţiile de muncă din tară, CONPIROM poate fi considerată cea mai reprezentativă structură patronală din economia României şi din afara relaţiilor de muncă.

Contact:

Preşedinte: Ionel  BORŞ

Adresă sediul central:
Bulevardul Unirii, nr. 31, Bloc A1, Sector 3, Bucureşti
Tel: +40 213 266 089  |  Fax: +40 213 26 6 090
Email: office@conpirom.ro  |  dep_federatii@conpirom.ro
Web: www.conpirom.ro