METALURGIA

Federaţia Patronală Metalurgia
METALURGIA

Federaţia Patronală Metalurgia a fost înfiinţată şi înregistrată în februarie 1992 de către: Asociaţia Patronală pe Subramura Siderurgiei HEFAISTOS, Organizaţia Patronală a Producătorilor de Materiale Refractare şi Abrazive REFAB Brasov şi Organizaţia Patronală ARGOS.

În prezent Metalurgia continuă să reprezinte cu succes interesele producătorilor din industria metalurgică din România şi este compusă din trei organizaţii patronale:

– Uniromsider: producătorii din întreprinderile siderurgice
– Unitub: producătorii de tevi din oţel
– Argos: producătorii din industria de produse neferoase

Scopul şi obiectivele Federaţiei sunt acelea de a păstra şi favoriza importanţa generală economică a industriei metalurgice, sprijinirea şi reprezentarea membrilor săi pentru realizarea în mod unitar a scopului social al fiecărei persoane juridice în parte, în contextul economic, politic şi social în care îşi desfăsoară activitatea şi tinând cont de interesele generale ale economiei consumatoare de produse metalurgice.

Pentru realizarea scopului propus, Federaţia:

*Activează pentru deplina libertate de acţiune a patronilor în scopul dezvoltării si eficientizării activitătii acestora.
*Acordă asistentă autoritătilor publice executive şi legislative în cunoaşterea corectă a problemelor pentru realizarea unei politici economice şi sociale eficiente, în ramura de activitate.
*Promovează şi susţine iniţiative legislative.
*Participă la iniţierea, elaborarea şi promovarea programelor de dezvoltare, restructurare, privatizare ţi de cooperare economică.
*Desemnează reprezentanţi pentru negocierea şi încheierea contractelor colective de muncă, la alte tratative şi acorduri în relaţiile cu autorităţile publice şi cu sindicatele, precum şi în structurile tripartite de dialog social.
*Promovează şi stimulează relatiile membrilor ei cu noi parteneri de afaceri din ţară şi din străinătate.
*Promovează colaborarea cu alte organisme profesionale, patronale din metalurgie.
*Coordonează şi asigură schimbul de informaţii între membrii Federaţiei precum şi cu organisme naţionale şi internaţionale. Realizează materiale documentare de uz public pentru susţinerea obiectivelor Federaţiei.
*Acordă consultanţă şi asistenţă membrilor ei în domeniile economic, tehnic, managerial, al formării forţei de muncă, al relaţiilor de muncă s.a.
*Sprijină activităţile de cercetare şi concepţie specifice şi administrează activitatea de cercetare în probleme sociale, economice şi de piaţă în domeniu.
*Sprijină formarea profesională şi sponsorizează acţiuni privind învătământul şi perfectionarea profesională.

CONTACT:

Preşedinte: Dl. Ionel Borş

SEDIUL: Bulevardul Unirii, nr. 31, Bloc A1, Sector 3, Bucureşti
TEL/FAX : 021-230.34.34;

Website: www.federatiametalurgia.ro
E-mail: office@federatiametalurgia.ro | federatiametalurgia@yahoo.com