APMR – asociație profesională și patronală

Organizație nonprofit, cu personalitate juridică și statut propriu, a cărei activitate este finanțată, în principal, din cotizațiile membrilor săi.

Înființată în anul 1992.

 APMR – asociație reprezentativă

Are peste 400 de firme membre, din care aproximativ 200 producători de mobilă.

Membrii APMR sunt:

 • producători de mobilă;
 • producători și furnizori de:

– materii prime;

– accesorii și alte materiale folosite la fabricarea mobilei;

– mașini, echipamente și tehnologii pentru industria mobilei;

– instituții de pregătire profesională pentru sector;

– societăți comerciale de design și decorațiuni interioare.

 APMR:

 • Membră a COMPIROM și a Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR);
 • Reprezentată în Consiliul de Export al României, în Comisia pentru monitorizarea mecanismelor și instrumentelor de susținere a exportului și problematica curentă de comerț exterior precum și în Comisia pentru derularea mecanismului de acordare a sprijinului financiar;
 • Membră a Uniunii Europene a Mobilei (UEA) din 1995 și membru fondator al Confederatiei Mondiale a Mobilei (WFC) din 2007;
 • Membru fondator al Comitetului sectorial pentru industria lemnului-din coordonarea Agenției Naționale pentru Calificări, din 2007;

 Membrii APMR reprezintă:

 • peste 50% din forța de muncă angajată în sector;
 • realizează peste 55% din producția de mobilă din România și peste 60% din exportul total de mobilă.

 APMR – obiective și servicii

 • Reprezintă, promovează, susține și apără interesele economice, tehnice, comerciale, juridice și sociale ale membrilor săi în relațiile cu autoritățile publice, cu sindicatele și cu alte persoane juridice și fizice, în raport cu obiectul de activitate și cu scopul asociației;
 • Veghează și sprijină respectarea legalității,eticii profesionale și promovează concurența loială în condițiile legii, în scopul asigurării de șanse egale fiecăruia dintre membri în activitatea economică;
 • Participă la dialogul social cu organele statului, cu sindicatele și alți factori ai societății civile;
 • Interlocutor autorizat în relațiile cu legislativul și executivul privind industria mobilei și a produselor stratificate din lemn;
 • Poate adresa autorităților publice competente propuneri de legiferare în domeniile de interes profesional și patronal;
 • Coordonare, gestionare și realizare a programelor cu Uniunea Europeană și Uniunea Europeană a Mobilei;
 • Partener în proiecte de pregătire/formare a managerilor, a forței de muncă, în programe de diagnosticare și implementare a proiectelor privind protecția mediului, asigurarea sănătății și securității forței de muncă, calitatea activității membrilor și a producției, etc.;
 • Prezența activă a asociației și a membrilor săi în mass-media-relații cu presa și celelalte mijloace;
 • Facilitează relațiile între membrii asociației, între membrii asociației și alte organizații, promovează procesul managerial și asigură servicii de consultanță și asistențăde specialitate;
 • Transmite membrilor cereri de oferte comerciale interne și externe, contribuind la stimularea producției de export;
 • Asigură date statistice și informații, atât prin publicații proprii, cât și direct prin e-mail, telefon, fax;
 • Organizează participarea la târguri interne a membrilor APMR;
 • Organizează împreună cu Romexpo, participarea membrilor APMR la târgul MOBILA EXPO, la Târgul Internațional de Mobilă de la București BIFE-SIM (19-23 septembrie 2015) iar cu Camerele de Comerț și Industrie – Timiș și Constanța- târguri de mobilă zonale în Timișoara și Constanța în condiții avantajoase;
 • Organizează anual din anul 2003 Concursul Național de Design de Mobilier pentru încurajarea tinerilor designeri și a colaborării producătorilor de mobilă cu designerii români și promovarea modelelor românești;
 • Organizează participarea membrilor APMR la târguri de mobilă internaționale cu finanțare de la bugetul de stat;
 • Participă ca partener sau inițiator în proiecte europene pentru creșterea atractivității în rândul tinerilor, a îmbunătățirii sănătății și siguranței la locul de muncă în industria mobilei;
 • Realizează periodic/editează și transmite gratuit membrilor săi revista Mobila și alte publicații anexe, cataloage comerciale, buletine informative;

 Revista MOBILA

 • Apare din anul 1964;
 • Actualmente 6 exemplare/an;
 • Partener media principal al BIFE-SIM 2015 și Mobila Expo 2015;
 • Publicație membră a IAPF și FSM (Alianța Internațională a Publicațiilor din domeniul Mobilei, respectiv Asociația internațională a revistelor Furnizorilor pentru industria mobilei);
 • Oferă tuturor membrilor săi spațiu în publicațiile proprii pentru articole și comunicări;

 APMR – membră a CES

Dialog social tripartit – APMR este membră din partea Conpirom în Comisia pentru Relații de Muncă și Politică Salarială din cadrul Consiliului Economic și Social (CES) constituit în scopul realizării dialogului social la nivel național dintre patronat, sindicate și Guvern;

APMR:

 • Activitate de fundamentare și susținere a Codului Silvic, a Strategiei Naționale Forestiere, a Regulamentului de vânzare a masei lemnoase și a altor reglementări în domeniul forestier într-o formă care să favorizeze valorificarea superioară a resurselor lemnoase;
 • Membră fondatoare a Consiliului Național Silvic;
 • Elaborarea Strategiei Naționale a Industriei Mobilei;
 • Membră a Comitetului Consultativ pentru dezvoltarea IMM-urilor, înființat în vederea identificării și dezbaterii problemelor din sectorul IMM și pentru elaborarea de recomandări necesare dezvoltării acestui sector;

Contact:

Aurica Sereny  – Preşedinte
Adresă: Str. Academiei nr. 7, Mezanin, sector 1, București, 010011, România.
Tel: +40-21-3155168/47;
Fax: +40-21-3155150;
e-mail: apmr@industriamobilei.ro;
Web site: www.industriamobilei.ro