FJPIMM Iasi

Federația Județeană a Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii – Iași (F.J.P.I.M.M. Iași) este persoana juridică română, independentă, nonprofit, nonguvernamentală, apolitică, constituită în anul 2004 cu scopul de a promova și apara interesele economice, de producție, comercializare, financiare, juridice ale întreprinderilor private din județul Iași în raporturile acestora cu organele puterii și ale administrației locale, precum și în relații cu alte organe și organisme din țară și din străinătate.

Din momentul înființării și până în prezent, F.J.P.I.M.M. Iași s-a dezvoltat în mod continuu iar în acest moment însumeaza 58.488 de angajati, membri ai următoarelor patronate și asociații de ramură care fac parte din Federație:

 • I.M.M. PAȘCANI,
 • ASOCIAȚIA ÎNTREPRINDERILOR PRIVATE MICI ȘI MIJLOCII PAȘCANI,
 • ASOCIAȚIA ÎNTREPRINDERILOR PRIVATE MICI ȘI MIJLOCII IAȘI,
 • PATRONATUL FEMEILOR DE AFACERI PE REGIUNEA NORD – EST ,
 • PATRONATUL TINERILOR ÎNTREPRINZĂTORI IAȘI,
 • ASOCIAȚIA WORLD VISSION,
 • UNIUNEA PROFESIONALĂ A CONSULTANŢILOR ÎN MANAGEMENT DIN REGIUNEA DE NORD – EST,
 • PATRONATUL JUDEŢEAN AL FEMEILOR DE AFACERI DIN I.M.M. – IASI (P.J.F.A.I.M.M. – IAŞI),
 • ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE SUINE „CĂTĂLINA”,
 • ASOCIAŢIA PRODUCĂTORILOR DE LEGUME „ECOLEG” – TÂRGU FRUMOS,
 • ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE RURALĂ – CEPLENIŢA,
 • ASOCIAŢIA LEGUME FRUCTE „FELICIA” GOLĂIEŞTI,
 • ASOCIAŢIA AGRICOLĂ ARONEANU,
 • ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE OVINE DIN COMUNA VLĂDENI, JUDEŢUL IAŞI „MIORIŢA VLĂDENI”,
 • ASOCIAŢIA POMIVITICOLĂ HILIŢA DIN COMUNA COSTULENI,
 • ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ DE CREŞTERE A PORCILOR „SUINLAND”,
 • ASOCIAŢIA PROFESIONALA A CRESCĂTORILOR DE TAURINE – VLĂDENI,
 • ASOCIAŢIA AGROZOOTEHNICĂ ANDRIEŞENI,
 • COMUNITATEA LIPOVENILOR DIN TÎRGU FRUMOS.

Activitatea F.J.P.I.M.M. Iași s-a axat în special pe promovarea sectorului IMM din județul Iași, dar a avut și o componentă importantă de informare  și  promovare a oportunităților de finanțare ce au vizat atât sectorul întreprinzătorilor cât și pe cel al autorităților publice locale.

Se pot puncta câteva evenimente la care F.J.P.I.M.M. Iași a fost organizator sau co-organizator: Soluții de finanțare pentru I.M.M, Caravana I.M.M. – Soluții pentru dezvoltarea afacerilor, Forumul Regional al Întreprinderilor Mici și Mijlocii pentru regiunea Nord Est, Târgul producătorilor tradiționali din sectorul agroalimentar, Zilele Recoltei, Caravana oportunităților de finanțare pentru IMM-uri și autorități publice locale.

În parteneriat cu Camera Agricolă Iași și unele primării din județ, am organizat o caravană ”Totul pentru Agricultură” unde am prezentat programele ce cuprind promovarea mediului de afaceri din mediul rural.

O prioritate absoluta a Federatiei a fost menținerea contactului cu organizațiile din teritoriu prin organizarea periodică de întâlniri cu autoritătile publice locale și întreprinzătorii din județ. Reprezentantii nostri au organizat sesiuni de informare în majoritatea localităților din județul Iași, în cadrul cărora s-a discutat concret cu întreprinzătorii asupra nevoilor lor specifice de finanțare și asistență tehnică.

Altă direcție importantă pe care F.J.P.I.M.M. Iași a abordat-o pe parcursul ultimilor ani a fost informarea și instruirea întreprinzatorilor în domeniul protecției mediului și educației antreprenoriale. Amintim implicarea organizației noastre din Tîrgu Frumos în organizarea a 10 seminarii pe tema colectării selective a deșeurilor. Seminariile au vizat informarea și instruirea unui grup țintă extins, din care au facut parte reprezentanți ai mediului de afaceri, ai autorităților publice locale, ai instituțiilor de învățământ, cetățeni, elevi și chiar preșcolari. Putem spune că am diseminat importanța colectării selective a deșeurilor cetățenilor județului de toate varstele, de la 5-75 de ani.

Pe plan educațional F.J.P.I.M.M. Iași a pus un accent deosebit în promovarea culturii antreprenoriale în școli. Astfel, s-au premiat peste 20 de cadre didactice de la diferite școli din județ, pentru contribuția avută la promovarea educației antreprenoriale.

Reprezentanții nostri au avut un rol activ și în promovarea transfrontalieră a antreprenoriatului, prin participarea lor la seminariile organizate in cadrul proiectelor finantate prin Programul operațional de cooperare transfrontalieră Republica Moldova, România și Ucraina 2007-2013. S-au purtat discuții cu întreprinzători din cele trei țări și s-au facut vizite de informare la Ungheni, Fălești, Briceni, Edineț și Ialoveni, Republica Moldova și Cernăuți, Ucraina. Cooperarea internatională a vizat crearea unor parteneriate cu patronate din tari membre UE cat si din afara Uniunii Europene.

Urmarim astfel crearea unei diversitati de oportunitati de afaceri pentru membrii F.J.P.I.M.M. Iași, prin implicarea unor entitati de afaceri din zone diferite din punct de vedere geopolitic.

Ca planuri de viitor F.J.P.I.M.M. Iași și-a propus să intensifice activitatea de informare și promovare a finanțărilor nerambursabile pentru a oferi întreprinzatorilor o analiză cât mai corectă și detaliată asupra oportunităților de finanțare existente în raport cu nevoile lor.

Tot în atenția noastră în viitorul apropiat avem și realizarea unei Federații Regionale care să cuprindă atât Patronate din regiunea de N-E a României, cât si Patronate din Republica Moldova și Ucraina.

CONTACT:

Presedinte: Ec. Mihai FLORIN
Str. Armeana nr. 7, Iasi
Mobil: 0744-99.80.88
Email: fjipmm@yahoo.com