PMI– este o organizație, cu personalitate juridică, non-profit și apolitică, înființată în conformitate cu legile din România, pe durată nelimitată.

PMI reunește prin liberă adeziune persoane juridice autorizate, profesionişti care prestează servicii medicale şi/sau terapeutice, la cel mai înalt standard de calitate, în cadrul organizaţiilor din care fac parte. (mai multe informaţii pe www.patmedin.ro).

PMI este reprezentat de domnul LIVIU MANDLER în calitate de Preşedinte Executiv.

SCOPUL PMI– dezvoltarea medicinei complementare şi realizarea în comun a recunoaşterii medicinei complementare tradiţionale și Universale ca parte integrantă a medicinei generale, toate acestea în folosul comunităţii naţionale sub denumirea de Medicină Integrativă, respectând şi implementând cerinţele prevăzute de standardele naţionale şi internaţionale specifice acestei activităţi.

MISIUNEA PMI– este să promoveze dezvoltarea, adoptarea şi implementarea medicinei integrative în practica medicală din România. Conceptul Medicinei Integrative plasează pacientul în centrul echipei medicale şi utilizează toate terapiile demonstrate ca fiind sigure şi eficiente, indiferent de sistemul de gândire medicală din care aceste terapii provin.

VIZIUNE PMI– termenul de sănătate reprezintă mai mult decât absenţa bolii şi depune toate eforturile pentru a fi locul de întâlnire pentru medicii, educatorii şi cercetătorii care împărtăşesc această credinţă.

PMI va acţiona ca punct de referinţă central şi ca factor de reprezentare, comunicare, educare şi colaborare cu autorităţile guvernamentale, precum şi cu orice alte entităţi publice sau private care reglementează şi/sau coordonează acest domeniu pe plan intern sau extern, identificând problemele specifice ale prestatorilor de servicii de medicină integrativă şi soluţiile optime de rezolvare a acestora, inclusiv pe cale normativă.

CONTACT PMI

Str. Andrei Mureșan, nr. 20, sector 1, București

Telefon: 031/ 105.35.93, 021/ 230.46.66

Fax: 031/ 102.09.53, 021/ 224.46.95

E-mail: office@patmedin.ro

www.patmedin.ro