Despre Conpirom

Home / Despre Conpirom

În anul 1992, federatiile patronale care reuneau agenti economici cu activitate industrială au hotărât să se asocieze într-o confederatie care să le reprezinte mai bine interesele tehnice, economice, sociale si juridice, atât în plan national, cât si international.

În conferinta din data de 20 martie 1992, prin liberul consimtământ al unui număr de 10 federatii patronale, în calitate de membri fondatori, s-a hotărât înfiintarea Confederatiei Patronale din Industria Română pentru a le reprezenta interesele generale comune în relatiile cu autoritătile publice, cu sindicatele si cu alte persoane juridice si fizice, precum si cu asociatii sau organisme din tară si din străinătate. Ulterior, în baza Deciziei TMB nr. 9/08.07.1992  CONPIROM a devenit persoană juridică.

Structura organizatorică a CONPIROM este în conformitate cu prevederile Legii 62/2011, menţionate şi în STATUT-ul avizat de TMB prin Sentinţa civilă nr. 102/28.01.2015.

CONPIROM  are în prezent următoarele 23 de federatii patronale membre (listă în ordine alfabetică):

1. AFB  – Asociaţia Firmelor Bihorene

2. AIF – Asociaţia Industriei Feroviare

3. APMR – Asociaţia  Producătorilor de Mobilă din România

4. APREL – Asociaţia Patronatul Român din Industria Electrotehnică

5. APROMECA – Asociaţia Patronatul Român din Industria de Mecanică Fina şi Optică Mecatronică

6. ASFOR – Asociaţia Foresterilor din România

7. FEPA – CM – Federaţia Patronală din Industria Constructoare de Maşini

8. FEPIMEDIU – Federaţia Patronatelor de Mediu din România

9. FJPIMM Iaşi – Federaţia Judeţeană a Patronatelor Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din Judeţul Iaşi

10. FPAR – Federaţia Patronatelor Agricole din România

11. FPSCAFDTRR – Federaţia Patronală a Şcolilor de Conducători Auto şi a Formatorilor din Domeniul Transporturilor Rutiere din România

12. FSS – Federaţia Serviciilor  de Securitate

13. LIR – Liga Intreprinzătorilor  din România

14. METACHIM – Federaţia Patronală a Producătorilor din Chimie

15. METALURGIA – Federaţia Patronală METALURGIA

16. PATROCONS – Asociaţia Patronală a Constructorilor

17. PATROMAT – Federaţia Patronală din Industria Materialelor de Construcţii

18. PBR – Patronatul Bijutierilor din România

19. PIMM Oltenia – Patronatul Întreprinderilor de la Mici la Mijlocii Oltenia

20. PMI – Patronatul Medicinei Integrative

21. RECOMAT – Federaţia Patronală RECOMAT

22. ROMPAP – Patronatul Industriei de Celuloză şi Hârtie

23. STICEF – Organizaţia Patronală din Industria Sticlei şi Ceramicii Fine

În cadrul federatiilor îsi desfăsoară activitatea un număr de 40 de organizatii patronale, constituite pe ramuri de productie. În CONPIROM sunt reprezentate majoritatea ramurilor de productie industrială din economie. Această reprezentativitate a fost confirmată până în 2011, la apariţia Legii 62 şi de faptul că din 17 contracte colective de muncă încheiate pe tară, federatiile din CONPIROM au încheiat contracte pentru 9 ramuri.

In conf. cu prevederile Legii 62/2011, CONPIROM a îndeplinit cele 4 cerinţe pentru acordarea REPREZENTATIVITĂŢII la nivel naţional şi anume:

1. Are statut de Confederaţie patronală conform Sentinţei Civile nr. 1016/10.07.2017 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia a IV-a Civilă în Dosar nr. 18962/3/2017

2. Are independenţă organizatorică (conf. art. 1.4 din STATUT) şi funcţională (are buget de venituri şi cheltuieli propriu anual)

3. Are ca membrii patroni a căror firme cuprind cel puţin 7 % din numărul angajaţilor din economia naţională

4. CONPIROM are structuri teritoriale în 28 de judeţe, ceea ce reprezintă mai mult decât jumătate plus unu din judeţele României

Având în vedere cele menţionate Tribunalul Municipiului Bucureşti – TMB Secţia a- V-a Civilă, prin Sentinţa civilă nr. 5 RZ din 15.09.2015  a acordat CONPIROM statutul de Confederaţie Patronală Reprezentativă la nivel naţional pentru perioada 2015 – 2019.

Prin organizarea sectorială si implicarea sa competentă în viaţa economică si relaţiile de muncă din tară, CONPIROM poate fi considerată cea mai reprezentativă structură patronală din economia României şi din afara relaţiilor de muncă.

Contact:

Preşedinte: Ionel  BORŞ

Adresă sediul central:
Bulevardul Unirii, nr. 31, Bloc A1, Sector 3, Bucureşti
Tel: +40 213 266 089  |  Fax: +40 213 26 6 090
Email: office@conpirom.ro  |  dep_federatii@conpirom.ro
Web: www.conpirom.ro